Lämna tillbaka

Startsida / Lämna tillbaka
Om du vill ångra ditt köp, vänligen fyll i detta formulär och skicka det digitalt signerat till info@ehebjorn.se Vi kommer definitivt att hitta en lösning! Standardform för ansökan om frånträde från ett avtal som ingåtts med hjälp av en kommunikationsanordning och från ett avtal som ingåtts utanför affärslokaler Till: Ehekaru OÜ, reg. kod 16480060, adress Tartu maantee 133, 10112, Estonia, Tallinn, e-post info@ehebjorn.se Jag/vi frånträder härmed avtalet nr _____________, vars syfte är följande ärende / följande tjänst - Datum för inlämnande av beställning - Datum för mottagande av varan - Namn på konsument / namn på konsumenter - Konsumentadress/konsumentadresser - Konsumentsignatur/konsumentsignatur (endast om detta formulär skickas på papper) - Datum -