Integritetspolicy

Startsida / Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för Ehebjorn.se onlinebutik är Ehekaru OÜ (registreringskod 16480060) belägen på Tartu maantee 133, 10112, Estonia, Tallinn, telefon +37258587679 och e-post info@ehebjorn.se

Vilka personuppgifter behandlas? Namn, telefonnummer och e-postadress; − Adress för leverans av varor; − bankkontonummer. − kostnader för varor och tjänster och data relaterade till betalningar (köphistorik); − kundsupportdata.

För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

Personuppgifter används för att hantera kundorder och leverera varor.

Köphistorikdata (köpdatum, produkt, kvantitet, kunddata) används för att skapa en översikt över köpta varor och tjänster och för att analysera kundernas preferenser.

Bankkontonumret används för att returnera kundbetalningar.

Personuppgifter som e-post, telefonnummer, kundnamn behandlas för att lösa frågor relaterade till tillhandahållande av varor och tjänster (kundsupport).

Webbutiksanvändarens IP-adress eller andra nätverksidentifierare bearbetas för att tillhandahålla nätbutiken som en informationssamhälletstjänst och för att sammanställa webbanvändningsstatistik.

Rättslig grund

Personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla det avtal som ingåtts med kunden.

Personuppgifter behandlas för att uppfylla en rättslig skyldighet (t.ex. bokföring och konsumenttvistlösning).

Mottagare till vilka personuppgifter överförs

Personuppgifter överförs till nätbutikens kundsupport för att hantera köp och köphistorik och för att lösa kundproblem.

Namn, telefonnummer och e-postadress skickas till den transporttjänstleverantör som kunden valt.

Om varorna levereras med bud skickas även kundens adress utöver kontaktuppgifterna.

Om redovisningen av nätbutiken utförs av tjänsteleverantören, överförs personuppgifter till tjänsteleverantören för bokföringsverksamhet.

Personuppgifter kan komma att överföras till leverantörer av IT-tjänster om detta är nödvändigt för att säkerställa funktionaliteten hos webbutiken eller datavärden.

Webbutiken överför de personuppgifter som krävs för att göra betalningar till den auktoriserade processorn Montonio Finance.

Säkerhet och dataåtkomst

Personuppgifter lagras på Radicenters servrar som är belägna inom territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen eller länder som har anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Data kan överföras till länder vars dataskyddsnivå har bedömts som tillräcklig av Europeiska kommissionen och till amerikanska företag som är anslutna till Privacy Shield-ramverket.

Anställda i nätbutiken har tillgång till personuppgifter, vilka kan komma åt personuppgifter för att lösa tekniska problem relaterade till användningen av nätbutiken och för att tillhandahålla kundsupporttjänster.

Webbutiken implementerar lämpliga fysiska, organisatoriska och IT-säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst och avslöjande.

Överföringen av personuppgifter till auktoriserade databehandlare i nätbutiken (t.ex. transporttjänstleverantör och datahosting) sker på grundval av avtal som ingåtts med nätbutiken och auktoriserade processorer.

Auktoriserade personuppgiftsbiträden är skyldiga att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

Tillgång till och korrigering av personuppgifter Personuppgifter kan konsulteras och korrigeringar kan göras i nätbutikens användarprofil.

Om köpet har gjorts utan användarkonto kan du konsultera personuppgifterna via kundsupport.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter sker på grundval av kundens samtycke har kunden rätt att återkalla samtycket genom att meddela kundsupporten via e-post.

Lagring

Vid stängning av kundkontot i nätbutiken kommer personuppgifter att raderas, såvida inte sådana uppgifter måste sparas för redovisningsändamål eller för att lösa konsumenttvister.

Om ett köp görs i nätbutiken utan kundkonto sparas köphistoriken i tre år.

I händelse av tvister relaterade till betalningar och konsumenttvister kommer personuppgifter att lagras tills kravet uppfylls eller utgångsperioden går ut.

Personuppgifter som krävs för bokföring lagras i sju år.

Radering

För att radera personuppgifter måste du kontakta kundsupport via e-post.

Begäran om radering kommer att besvaras senast inom en månad, och dataraderingsperioden kommer att anges.

Överföra

Begäran om överföring av personuppgifter som lämnas via e-post kommer att besvaras senast inom en månad.

Kundsupport identifierar personen och informerar om personuppgifter som är föremål för överföring.

Direktmarknadsföringsmeddelanden

E-postadressen och telefonnummer kommer att användas för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden om kunden har gett sitt samtycke.

Om kunden inte vill få direktmarknadsföringsmeddelanden måste de välja motsvarande referens i sidfoten på e-postmeddelandet eller kontakta kundsupport.

Om personuppgifter behandlas i syfte att direktmarknadsföra (profilering) har kunden rätt att när som helst invända mot både den initiala och vidare behandlingen av sina personuppgifter, inklusive profilanalys relaterad till direktmarknadsföring, genom att meddela kundsupporten pr. e-post (motsvarande information måste lämnas tydligt och separat från all annan information).

Att lösa argument

Tvister relaterade till behandling av personuppgifter löses genom kundsupport, möjliga sätt att kontakta är e-post info@ehebjorn.se och telefon +372 58587679

Tillsynsmyndigheten är den estniska dataskyddsinspektionen (info@aki.ee).