Av oss

Startsida / Av oss

Ehebjörn är ett varumärke som värderar sanning, visdom, skönhet och alltings äkthet. Ehekaru är en sammansättning av orden för äkta eller smycke och björn. Modet att göra saker på annat sätt och skapa något nytt!

Ehe (Äkta)?
Smycken och det äkta är fantastiska. Hantverk ger de vackraste och mest unika produkterna i denna värld. Varje konstnär och hans stil är unik. Vare sig det är ett armband eller en möbel i hemmet. Sanningen är äkta, skönhet är äkta, och en äkta person är sällsynt.

Björn?
Björnen är en symbol som betyder uppror och betraktas som en symbol för hälsa och andlighet.
Människor som är fysiskt starka, tål sjukdomar och svåra fysiska påfrestningar. I shamansk kultur har isbjörnen betraktats som symbol för djup inre visdom.

Ehebjörn?
Naturen och dess kraft att föra samman smycken och skaparkraft. Att ge människor styrkan, koncentrationen och hälsan som finns i naturen. Att äta extrakt är naturligtvis, så att säga, inte bara nyckeln till framgång utan också till att träna och övervinna obehag. Hälsosam kost, sinnesfrid och nyttig hjärnverksamhet.

Går du och plockar svamp?

Kraftfulla svampextrakt medan du sitter bekvämt hemma